Có gì mới?
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Hiệp hội bóng bàn Việt Nam VTTA

Bảng Điểm Đồng đội và Cá nhân - Lượt Về PingTour 2016

Hồng Mai

Member
Địa chỉ sân nhà: Số 21 Lạc Trung, Q.Hai Bà, Hà Nội.

Đội trưởng: Bùi Thị Hoàn
Tel. 091.211.3865

Đội phó: Đỗ thị Phương Hoa
Tel. 093.252.6880
 

Hồng Mai

Member
Địa chỉ sân nhà: 44 Tạ Quang Bửu, Q.Hai Bà, Hà Nội.
Lãnh đội: Vũ Tiến Dũng
Tel. 091.215.4088

Đội trưởng: Hoàng Trường Giang
Tel. 091.205.5252
Đội phó: Lê Quang Yên
Tel. 093.488.8563
 

Hồng Mai

Member
Địa chỉ sân nhà: 75 Hồng Mai, Q.Hai Bà, Hà Nội.

Đội trưởng: Lê Thành
Tel. 090.401.0800

Đội phó: Lê Trần Huyên
Tel. 090.325.9565
 

Hồng Mai

Member
Địa chỉ sân nhà: 44 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Q.Hai Bà, Hà Nội.

Lãnh đội: Nguyễn Nam Vinh
Tel. 097.907.4871

Đội trưởng: Nguyễn Trọng Khánh
Tel. 097.899.9503
 
Top