Có gì mới?
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Hiệp hội bóng bàn Việt Nam VTTA
Vòng 1 Lượt Về, ngày 10/9/2016
Chủ nhà BV BM & TL vs. PVN (Dầu khí) Đội Khách
Kết quả:. . . . . . . . . . . 0 . / . 9
---
 
Vòng 2 Lượt Về,
Chủ nhà Vinh trọc FC1 vs. NĐ Chiểu & Hoa Phượng Đội Khách
Kết quả:. . . . . . . . . . . . . 2 . / . 7
---
 
Top