Chào mừng bạn đến với diễn đàn Hiệp hội bóng bàn Việt Nam VTTA

Kết quả tìm kiếm

  1. Giât Bat

    CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI RƠ CẮT NẶNG,ÉP TRÁI.

    Vừa rồi gặp rơ cắt nặng, ép trái xong chờ em cắt hỏng hoặc cắt bổng thì bị bạt mất bóng!!!mà em lại yếu trái!rơ của em là trái chặn đẩy,bắn ,cắt phòng thủ trong bàn,phải giật bạt kiểu hiện đại,bộ chân di chuyển hơi chậm nên khi đối phương cắt nặng ép trái em di chuyển để giật thì hồi bộ không...
Top