Chào mừng bạn đến với diễn đàn Hiệp hội bóng bàn Việt Nam VTTA
Ảnh Tiêu đề Ký tự
:)
Smile
:) :-) (:
;)
Wink
;)
:p
Stick Out Tongue
:p :P :-p :-P
:oops:
Oops!
:oops:
o_O
Er... what?
o_O O_o o.O O.o
:bad_smelly:
bad_smelly
:bad_smelly:
:hell_boy:
hell_boy
:hell_boy:
:tire:
tire
:tire:
:rolleyes-61:
rolleyes
:rolleyes-61:
:nosebleed:
nosebleed
:nosebleed:
:inlove:
inlove
:inlove:
:beat_brick:
beat_brick
:beat_brick:
:coffee:
coffee
:coffee:
:beat_shot:
beat_shot
:beat_shot:
:dribble:
dribble
:dribble:
:unsure:
unsure
:unsure:
:oh:
oh
:oh:
:burn_joss_stick:
burn_joss_stick
:burn_joss_stick:
:feel_good:
feel_good
:feel_good:
:sexy_girl:
sexy_girl
:sexy_girl:
:baffle:
baffle
:baffle:
:doubt:
doubt
:doubt:
:laugh:
laugh
:laugh:
:thumbsup:
thumbsup
:thumbsup:
:ninja:
ninja
:ninja:
:cautious:
cautious
:cautious:
:sure:
sure
:sure:
:sick:
sick
:sick:
:sad:
sad
:sad:
:sweat:
sweat
:sweat:
:whistling:
whistling
:whistling:
:too_sad:
too_sad
:too_sad:
:poop:
poop
:poop:
:big_smile:
big_smile
:big_smile:
:notworthy:
notworthy
:notworthy:
:geek:
geek
:geek:
:sneaky:
sneaky
:sneaky:
:giggle:
giggle
:giggle:
:amazed:
amazed
:amazed:
:embarrassed:
embarrassed
:embarrassed:
:confuse:
confuse
:confuse:
:surrender:
surrender
:surrender:
:biggrin:
biggrin
:biggrin:
:beat_plaster:
beat_plaster
:beat_plaster:
:boss:
boss
:boss:
:devilish:
devilish
:devilish:
:speechless:
speechless
:speechless:
:canny:
canny
:canny:
:cool-94:
cool
:cool-94:
:brick:
brick
:brick:
:hungry:
hungry
:hungry:
:redface:
redface
:redface:
:look_down:
look_down
:look_down:
:ah:
ah
:ah:
:roflmao:
roflmao
:roflmao:
:misdoubt:
misdoubt
:misdoubt:
:mad-4:
mad
:mad-4:
:angry:
angry
:angry:
:cry:
cry
:cry:
:ops:
ops
:ops:
:go:
go
:go:
:pudency:
pudency
:pudency:
:spiderman:
spiderman
:spiderman:
:wink:
wink
:wink:
:tongue:
tongue
:tongue:
:beauty:
beauty
:beauty:
:O_o:
O_o
:O_o:
:confident:
confident
:confident:
:shame:
shame
:shame:
:smile:
smile
:smile:
:haha:
haha
:haha:
:sweet_kiss:
sweet_kiss
:sweet_kiss:
:sleep:
sleep
:sleep:
:what:
what
:what:
:smile-44:
smile
:smile-44:
:choler:
choler
:choler:
:cry-48:
cry
:cry-48:
:byebye:
byebye
:byebye:
:adore:
adore
:adore:
:still_dreaming:
still_dreaming
:still_dreaming:
Top